Proč WISE?

Jak prohlásil L. Ron Hubbard: „Nejsou to sny, které člověka zklamou. To, co ho zklame, je nedostatek potřebného know-how, jak
převést tyto sny do reality.“

Statistiky ukazují, že drtivá většina současných nově vznikajících podniků nevydrží déle než pět let. Ať už je to výsledek neinteligentního marketingu, špatného plánování a organizace, nebo naprosto nesmyslného vedení financí, mnoho nových společností nevydrží ani do prvního výročí svého fungování.

Pokud by se dnešní podniky a vlády mohly učit a kompetentně uplatňovat základní principy a přirozené zákony, které tvoří základ skutečné organizace a skutečné administrativy, přijaly by proveditelná řešení k vyřešení tohoto hospodářského chaosu.

Právě z tohoto důvodu byla společnost WISE v roce 1979 založena, s cílem učinit L. Ron Hubbardovu administrativní technologii všeobecně známou a široce používanou po celém světě – poskytnout lidstvu řešení pro vytváření zdravě prosperujících skupin.

WISE je členská organizace složená z podnikatelů, vedoucích pracovníků a profesionálů ze všech koutů světa na každém kontinentu. WISE slouží ke sjednocení všech jednotlivců a organizací, které používají Hubbardovu administrativní technologii ve světě obchodu. Členové WISE, kteří se zavázali učit se a uplatňovat přirozené principy výroby a výměny osvědčeným, zavedeným a systematickým způsobem, se v současnosti zabývají samotnou infrastrukturou podnikání. Konečným výsledkem je zvýšení prosperity a hospodářské stability pro malé podniky, komunity, korporace a skutečně, i pro celé národy.

V rámci širšího celosvětového členství existuje zvláštní kategorie členů WISE: školitelé managementu a konzultanti, licencovaní k používání Hubbardovy administrativní technologie. Jsou vyškoleni, aby řešili jakékoli činnosti a úrovně v administrativní infrastruktuře, aby podnikům a organizacím, které usilují o přežití a rozšíření, přinesly řešení, životaschopnost a růst.

A hlavně, existují školy administrativy L.R. Hubbarda (Hubbard College of Administration) – síť vysokých škol, která se zaměřuje na speciálně vyškolené absolventy, kteří se mohou stát špičkovými vedoucími pracovníky, kteří skutečně umí řídit.

Prostřednictvím členství, sborů vyškolených manažerských odborníků a sítě škol L.R. Hubbarda využívajících a šířících Hubbardovu administrativní technologii, poskytuje WISE prostředky, díky nimž mohou podniky prosperovat, vlády mohou vládnout moudře a lidé se nemusí obávat ekonomického nátlaku.

Stručně řečeno, tyto neuskutečněné sny je konečně možné splnit.