Om L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard – Biografisk portrett

L. Ron Hubbard er kanskje mest kjent som forfatter og grunnlegger av religionen Scientologi. Verkene hans er utgitt på 52 språk med flere hundre millioner eksemplarer på trykk. Likevel huskes han også som en stor menneskevenn som etter å ha forsket i mer enn et halvt århundre på metoder som kan forbedre menneskets tilstand, etterlot en arv som forbedrer liv på utallige måter. Denne arven er skrevet ned i en enorm samling av arbeider som bokstavelig talt rommer et titalls millioner ord.

Mr. Hubbard ble født i Tilden, Nebraska, den 13. mars 1911, og hans tidlige år ble tilbrakt i et typisk Wild West Montana. Besatt av en sjelden nysgjerrighet, en som motiverte hans etnologiske undersøkelser av 21 raser og kulturer, og som motiverte han mens han fortsatt var i tenårene til å gå på tvers over det som den gang var et fjerntliggende Kina som få fra vesten noengang ville få se, loggførte han mer enn 400 000 km før han fylte 19 år, uten hjelp av kommersiell lufttransport.

Innen han kom inn på George Washington University i 1930 for å studere til ingeniør, var det klart at han allerede hadde begitt seg ut på sitt livs arbeid: å lete etter løsning på menneskers mest forvirrende problemer, og å lage anvendelige teknologier som kan forbedre alle aspekter ved livet.

Mens hele utvalget av hans prestasjoner i disse tidlige årene kunne fylle en bok, er det noen det passer spesielt godt å nevne her.

Hans interesse for utdanning og problemene knyttet til videreformidling av kunnskap begynte tidlig. I en alder av 15- års underviste han Chamorro-barn i Guam, ved å benytte unike metoder han utviklet – en forsmak på gjennombrudd han skulle gjøre i forbindelse med utdanning og læring. Senere, da han var i den amerikanske marinen under den andre verdenskrig, lærte Mr. Hubbard opp mannskapene på skipene, og utviklet teknikker for forberedelser før kamp som fortsatt brukes i dag, ved å gjøre uforståelige tekniske manualer om til effektivt kursmateriale for å lære opp soldater i navigering.

Innen 1950 bemerket han at “Dagens barn blir morgendagens sivilisasjon”, og advarte mot et samfunn som ødela seg selv med sine egne utdanningssystemer – en spådom som nå har vist seg skremmende nøyaktig. Mr. Hubbard var ingen hobbyfilosof, og jobbet med å løse disse problemene ettersom de eskalerte til kriser opp gjennom årene. Hans bragder omfattet en betydelig samling av arbeider som ble kjent som hans Studieteknologi. Den inneholder det han har funnet ut av om de grunnleggende årsakene til at studenter ikke klarer å forstå et fag, og hvilke hindringer som står i veien for full forståelse av det en studerer. Han utviklet metoder som kan få hvem som helst til å forbedre evnen til å lære og bruke det de har studert. I dag brukes hans Studieteknologi på skoler over hele verden og er en viktig suksessfaktor i Hubbard College of Administration, som utnytter metoden til det fulle i alle kursene til glede for studentene.

På samme vis innså Mr. Hubbard i 1950 at det som gikk for å være administrasjon på den tiden var inkonsekvent og vilkårlig, og han vendte oppmerksomheten sin mot dette området. Hans første bok om emnet, Hvordan leve, selv om du er en leder, ble utgitt i 1953, og anerkjente at den egentlige rollen til en leder i en hver organisasjon var å planlegge og veilede, og beskrev et system for kommunikasjon som kan brukes for et hvert kontor eller organisasjon. Faktisk var boken en håndbok i kommunikasjons som var passende for enhver organisasjon av alle størrelser. Tre år senere isolerte boken Arbeidets problemer de problemene alle opplever på jobb, fra arbeider til toppsjef, og la frem metoder som enhver kunne bruke for å få tilbake entusiasmen for arbeidet sitt.

I 1965, etter år med uavbrutt forskning på organisasjoners former og funksjoner, presenterte Mr. Hubbard sin utvikling av den Syv-divisjonerte Organiseringstavlen, et stort gjennombrudd som presenterte det mest vellykkede administrative operasjonsmønsteret for enhver gruppe av enhver størrelse. Disse syv divisjonene, som videre er delt inn i avdelinger, omfatter alle handlinger som utføres – eller burde utføres – i enhver organisasjon. Faktum er at når dette organisatoriske gjennombruddet benyttes, så sikrer det vedvarende suksess og stabil ekspansjon av enhver organisasjon..

Hele samlingen av hans arbeider på dette området kan finnes i ni omfattende bind som inneholder Organisasjonslederkurset samt tre bind i Ledelseserien. Denne samlingen på 12 bind inneholder teknologi som garanterer overlevelse og vekst av grupper fra små til enorme, noe som har blitt bevist av tusenvis av firma og grupper i hele verden de siste tiårene.

Etter å ha fullført arbeidet sitt forlot L. Ron Hubbard dette livet 24. januar 1986. Han oppnådde alt han hadde satt seg fore å gjøre, og arven han etterlot fortsetter å påvirke livet til millioner. Mr. Hubbard sa en gang at “Jeg liker å hjelpe andre, og regner det for min største glede i livet å se en person befri seg fra skyggene som formørker hans dager.”

I dag benyttes Mr. Hubbards prinsipper av millioner innenfor ulike områder for å frigjøre seg fra disse skyggene – og som et resultat føre bedre og mer produktive liv.

"Menneskets lykke og selskapers og staters levetid avhenger øyensynlig av organisasjonsmessig knowhow."

L. Ron Hubbard