Hvorfor WISE?

Som L. Ron Hubbard erklærte: “Det er ikke Menneskets drømmer som svikter det.

Det er mangelen på knowhowen som kreves for å få disse drømmene til å bli virkelige.”

Statistikk viser at det overveldende flertallet av dagens nye virksomheter ikke lenger vil eksistere etter fem år. Enten det er resultatet av uintelligent markedsføring, dårlig planlegging og organisering, eller fullstendig meningsløs økonomi, så klarer mange nye selskaper ikke engang å holde seg i drift et år.

Dersom dagens virksomheter og myndigheter kunne anvende de grunnleggende organisatoriske og administrative prinsippene på en kompetent måte, ville de iverksette brukbare løsninger på det som har blitt et økonomisk kaos.

Det var fra dette utgangpunktet at WISE ble opprettet i 1979 med det formål å gjøre L. Ron Hubbards administrative teknologi viden kjent og mye brukt over hele verden – og gi menneskeheten løsninger for å lage kloke og velstående grupper.

WISE er en medlemsorganisasjon bestående av gründere, bedriftsledere og fagpersoner fra hvert hjørne av hvert kontinent på jorden. WISE ønsker å forene alle individer og organisasjoner som bruker den administrative teknologien til Hubbard i forretningsverdenen. Ved å være forpliktet til å lære og å benytte de naturlige prinsippene for produksjon og utbytte, på en velprøvd, veletablert og systematisk måte, går WISE-medlemmer inn i selve infrastrukturen i virksomheter i dag. Sluttresultatet er økt velstand og økonomisk stabilitet for små virksomheter, lokalsamfunn, selskaper og faktisk hele nasjoner.

Innenfor det bredere verdensomspennende medlemskapet finnes det en spesiell kategori av WISE-medlemmer: ledelses-trenere og konsulenter som har lisenser til å bruke Hubbard administrasjonsteknologi. De er opplært til å feilsøke enhver aktivitet og benytter seg av den administrative infrastrukturen til å finne løsninger, levedyktighet og vekst for bedrifter og organisasjoner som ønsker å overleve og utvide.

Til slutt er det Hubbard Colleges of Administration – et nettverk av høyskoler som uteksaminerer spesialutdannede kandidater til å bli førsteklasses toppledere som faktisk kan lede.

Gjennom medlemskapet, styrken av utdannede ledereksperter, og nettverket av Hubbard Colleges som bruker og formidler den administrative teknologien til Hubbard, gir WISE metodene som virksomheter kan bruke til å få fremgang, myndigheter kan bruke til å styre klokt og mennesker kan bruke til å frigjøre seg fra økonomisk tvang med.

Kort fortalt kan disse knuste drømmene endelig bli en realitet.