Hubbard Colleges of Administration

LÆR MER

Hubbard College of Administration International (HCA) og deres nettverk av mer enn 25 høyskoler i 18 land, er de viktigste opplæringsentrene for L. Ron Hubbards administrative teknologi. De leverer program og kurs basert på L. Ron Hubbards administrative arbeider.

Nettverket av Hubbard Collleger er ledet av the Hubbard College of Administration International i Los Angeles, California. Dette er er den fremste L. Ron Hubbard administrative opplæringen for kommersielle aktiviteter. HCA International er dit folk drar for å få den beste opplæringen i Hubbard ledelse og for å utvide omfanget av ferdighetene deres.

Det er lisensiert av the State of California som en institusjon med tillatelse til å gi avsluttende eksamen i bedriftledelse basert utelukkende på et pensum av L. Ron Hubbards administrative arbeider. Derfor kan enhver forretningsmann eller -kvinne eller en høyskoleutdannet som ønsker en eksamen i Bedriftsadministrasjon, gå på the Hubbard College of Administration International.