Hvad er L. Ron Hubbards administrative teknologi?

L. Ron Hubbard – Løsninger til administration

      “Det er ikke Menneskets drømme, som svigter,” erklærede L. Ron Hubbard. “Det er manglen på den nødvendige knowhow til at gøre disse drømme til virkelighed.” Alene af denne grund, ”har hele nationer, for slet ikke at tale om kommercielle virksomheder, selskaber eller grupper, tilbragt årtier fyldt med uro og fejlslagne projekter.”

Konsekvenserne stirrer på os fra overskrifter hver dag: ødelæggende underskud, tung beskatning, svigtede virksomheder og, selv i et tilsyneladende velstående USA, lever fyrre millioner mennesker under fattigdomsgrænsen. Det er ikke for intet, at Hubbard yderligere erklærede: “Menneskets lykke og firmaer og staters levetid afhænger tilsyneladende af organisatorisk knowhow.”

Hvis man virkelig forstod, hvordan individer fungerer bedst – deres behov, forhåbninger og kilden til deres fiaskoer – ville man naturligvis forstå, hvordan grupper af individer fungerer bedst. Sådan var den holdning, hvorfra L. Ron Hubbard behandlede problemerne med, hvordan vi samarbejder med andre – ikke med administrative gimmicks eller autoritære dekreter, men med et unikt medfølende syn på grupper som individer forenet med et fælles formål.

I alt tilbragte Hubbard mere end tre årtier på at udvikle og kodificere de administrative politikker, som Scientologi organisationer fungerer ved. Disse politikker er afledt af de grundlæggende love, der styrer al menneskelig adfærd, og udgør således en viden, der er lige så vigtig for emnet grupper, som hans arbejde med Dianetik og Scientologi er for rehabiliteringen af den menneskelige ånd. Inden Dianetik og Scientologi kendte ingen de faktisk principper for gruppeaktiviteter mere end de kendte principperne for det menneskelige sind.

I hjertet af Hubbards administrative opdagelser er Organiseringstavlen, eller “Orgtavlen”, som den er mere almindeligt kendt. Orgtavlen blev udviklet i 1965 og er det skematiske organisationsmønster, der afgrænser hver funktion i forhold til vellykket gruppeaktivitet. Faktisk beskriver Orgtavlen det ideelle organisatoriske mønster for enhver aktivitet.

Dette mønster afgrænser aktiviteter – det være sig for grupper eller individuelt – med hensyn til syv vigtige opdelinger. Disse divisioner viser alle pligter, positioner og funktioner, der er nødvendige for en koordineret indsats. Divisionerne 1 til 7 i Organiseringstavlen er opstillet i en sekvens, der er kendt som Produktionscyklussen. Igen, denne sekvens på ingen måde baseret på en tilfældighed. Når Hubbard taler om en produktionscyklus, taler han ikke om samlebånd eller den menneskelige maskine, der udgør det organisatoriske mønster i erhvervslivet. Snarere taler han om de specifikke aktiviteter, som al produktion, hvad enten den er individuel eller i en gruppe, naturligt følger. Faktisk: Hvis man ønsker at udrette noget, skal man udføre disse syv grundlæggende trin. I den henseende er Organiseringstavlen ikke blot den ideelle metode for en vellykket organisation; det er faktisk den eneste metode for en vellykket organisation.

Efter at have defineret den ideelle organisationsform giver Hubbard derefter de specifikke administrative politikker, som denne form fungerer på. Disse administrative politikker er indeholdt i et sæt af referencetekster, der er kendt som Kurset i organisationsledelse (også kaldet OEC fra Organization Executive Course). OEC-bindene giver teorien og oplysningerne om alle arbejdsfaciliteter i en organisation – fra ansættelse af personale til den etiske opførsel af medarbejdere, fra forfremmelse til kvalitetskontrol og mere. Der er faktisk et bind, der svarer til hver division af Orgtavlen, der beskriver den nøjagtige drift og funktionerne i denne division.

I yderligere bind, kendt som Managementserien, tilvejebringer Hubbard alt, hvad en leder har behov for at vide om emnet for, hvordan man styrer en organisation. Inkluderet deri: hvordan man organiserer, hvordan man fungerer som en udøvende leder, hvordan man etablerer, hvordan man håndterer personale og endda kunsten public relations. OEC-bindene leverer således de politikker, som man driver en organisation med, mens Managementserien leverer de politikker, som organisationer administreres af.

Blandt de principper, der findes i disse politikker, er de helt centrale betingelser for eksistens, som  Hubbard definerede med hensyn til graderne af succes eller overlevelse. Det grundlæggende koncept er vagt kendt af den skarpe administrator, der taler om “virksomhedens helbred.” Mens idéen om virksomheders helbred kun har to tilstande – god eller dårlig – og ikke tilbyder nogen præcise midler til at forbedre dette helbred, giver L. Ron Hubbard meget mere. Specifikt analyserede Hubbard de forskellige overlevelsesgrader – fra tilstanden ikke-eksistens, til en farlig situation, til en krisetilstand til tilstanden ​​normal, overflod og power. Desuden har han udpenslet de nødvendige tilstandsformler eller handlinger, man skal tage for at forbedre enhver tilstand. Det vil sige, ved blot at udføre de skitserede trin, stiger man gennem hver tilstand til den næste, indtil ens organisation virkelig trives.

L. Ron Hubbards Managementseriebind indeholder alle de værktøjer, der er nødvendige for succesfuld ledelse på højt niveau inklusive gennembrydende administrativ teknologi vedrørende personale, organisering og ledelse

”Efter at have haft en førstehåndsmulighed til at dykke temmelig dybt ind i de administrative skrifter af L. Ron Hubbard, er jeg imponeret. Teknologien er fuld af sund fornuft og praktiske råd. Jeg kender intet andet værk om administrative regler og metoder, der er så komplet, så brugbart og så bredt anvendeligt som Hubbards. Hans filosofi om organisatorisk knowhow og hans klare forklaringer på dens anvendelse fortjener bred anvendelse i industrien, kommercielle virksomheder og i regeringen.”

Robert Goldscheider – Formand

The International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

For at fjerne eventuelle gætterier om ens driftstilstand afgrænser Hubbard metoder til overvågning af organisatorisk sundhed ved hjælp af statistikker. En statistik er, som han definerer det, et tal eller et beløb sammenlignet med et tidligere antal eller beløb af den samme ting. Statistikker refererer således til mængden af ​​udført arbejde eller værdien af ​​det og er det eneste sunde mål for enhver produktion eller aktivitet, hvad enten det er organisatorisk eller individuelt. Administrativt giver statistikken et barometer for organisatorisk sundhed, mens Hubbards tilstandsformler giver midlerne til at forbedre denne sundhedstilstand. Korrekt anvendt giver disse værktøjer mulighed for præcis isolering af besværlige områder, og hvordan man forbedrer disse problemområder.

I betragtning af, hvad Hr. Hubbards administrative gennembrud repræsenterer med hensyn til at give regler med hvilke grupper kan fungere ideelt, var det uundgåeligt, at hans administrative opdagelser ville blive meget efterspurgt i den generelle industri og andre steder. Følgelig og udtrykkeligt for at imødekomme denne efterspørgsel blev Hubbard Colleges of Administration grundlagt.

“For at være effektiv og succesrig skal en leder forstå målene og hensigterne for den gruppe, han leder, så godt det overhovedet er muligt … Han må være i stand til at tolerere og forbedre de praktiske resultater og fremskridt, som gruppen og dens medlemmer er i stand til at yde. Han må altid tilstræbe at gøre den altid eksisterende kløft mellem det ideelle og det praktiske mindre.”– L. Ron Hubbard

Disse administrative læreanstalter bruger specifikt L. Ron Hubbards opdagelser til at forbedre den faglærtes eller akademikerens evne til at tackle de udfordringer, han møder, når han skal lede en gruppe, virksomhed eller organisation. Netværket findes på fem kontinenter og har hovedkvarter i Los Angeles. Det underviser i L. Ron Hubbards administrative metoder til forretningsmænd og -kvinder fra alle fag: tung industri, serviceindustrien, underholdning, kommunikation, sundhed og alle tænkelige professionalle tjenester. Som det internationale flagskib, der kan udstede diplomer, ser institutionen i Los Angeles yderligere tilmeldinger fra mere end et dusin nationer og især fra Asien, hvor innovative ledelsesmetoder er særligt efterspurgte.

Det er også værd at bemærke at L. Ron Hubbards administrative metoder benyttes i de tidligere kommunistiske lande, hvor privatiseringen af industrien krævede en helt ny organisatorisk filosofi. Rusland har for eksempel spredt L. Ron Hubbards administrative værktøjer til hele den økonomiske infrastruktur. Gennem samme privatiseringsproces har ungarske administratorer ligeledes taget fat på L. Ron Hubbards organisatoriske retningslinjer og således oprettet et Hubbard College i Budapest. Omend i et helt andet økonomisk klima kan et betydeligt antal af Colombias føderale ansatte ligeledes prale med en Hubbard College uddannelse, ligesom stats- og regionsansatte i Texas gør.

Lavkonjunktur, inflation, faldende produktivitet, gæld, strejker, arbejdsløshed, fattigdom og mangler er alt for velkendte tegn på økonomisk nedgang og er i virkeligheden vidnesbyrd om et langt mere grundlæggende problem – en lammende mangel på administrativ knowhow. Hvis moderne virksomheder og regeringer var i stand til fuldt ud at anvende de grundlæggende principper bag organisering og administration, kunne de vedtage virksomme løsninger på det, som i stedet for er blevet et økonomisk kaos.

Det er den rolle, L. Ron Hubbards administrative teknologi spiller: at stille de midler til rådighed, hvormed virksomheder kan sikres fremgang, regeringer kan regere klogt, og folk kan blive fri for økonomisk desperation og – kort sagt – bristede drømme kan blive genoplivet.

Hubbard College of Administration International i Los Angeles, Californien: Los Angeles-campussen, det akademiske hovedsæde for det verdensomspændende Hubbard College-netværk, byder studerende fra omkring 25 lande velkommen og er den eneste institution i sin art, hvor 96 procent af kandidaterne har job allerede når de er færdige.