ČLENSTVO

ÚROVNE ČLENSTVA:

Ročný platobný plán:

Mesačný platobný plán:

INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

/ročne

Platobný plán
nie je k dispozícii

VŠEOBECNÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

FIREMNÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

PODNIKOVÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

ČLENSKÉ VÝHODY

Len pre jednotlivcov
Nie pre majiteľov podnikov
Pre majiteľov podnikov s 1 až 5 zamestnancami Pre majiteľov podnikov s 6 až 20 zamestnancami Pre majiteľov podnikov s 21 alebo viac zamestnancami
Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Len online

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 3 pracovníkov

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 9 pracovníkov

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
 
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie

6 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

12 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

18 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

24 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

Zľavy na zjazdy WISE

5 % zľava

10 % zľava

15 % zľava

20 % zľava

Služby riešenia sporov zakladateľských výborov  – na pomoc pri etike a spravodlivosti (kontaktujte zakladateľský výbor pre cenník)
Služby zakladateľských výborov – pomoc pri zavádzaní programu modelu administratívneho know-how

Nezahrnuté

Kontrolné zoznamy na rozšírenie podniku

Nezahrnuté

Pracovná knižka pre model administratívneho know-how a certifikácia po dokončení programu

Nezahrnuté

Služby na povolenie publikácie WISE

Nezahrnuté

Členská zľava WISE na materiály<zakúpené na stránke www.HubbardCollegePress.org

Nezahrnuté

10 % zľava

10 % zľava

10 % zľava

Povolenie usporiadať workshopy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov

Nezahrnuté

Nezahrnuté

Zahŕňa povolenie na dodanie 7 vnútropodnikových workshopov pre maximálne 20 zamestnancov
(pozri nižšie)

Zahŕňa povolenie na dodanie všetkých 23 vnútropodnikových workshopov pre neobmedzený počet zamestnancov
(pozri nižšie)

Povolenie usporiadať  kurzy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov

Nezahrnuté

 Nezahrnuté

Zahŕňa 12 kurzov pre maximálne 20 zamestnancov
(pozri nižšie)

Zahŕňa všetkých 27 kurzov pre neobmedzený počet zamestnancov
(pozri nižšie)

Kvalifikácia na podanie žiadosti o licenciu na dodávanie Hubbardovej administratívnej technológie klientom

Nezahrnuté

Nezahrnuté

Extra výhody

FIREMNÉ ČLENSTVO – VÝHODY ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV

Členovia firmy majú povolené prevádzkovať vnútropodnikový školiaci program pre zamestnancov a môžu dodať nasledujúcich 7 kurzov o Hubbardovej administratívnej technológii, plus 5 kurzov o študijnej technológii a 7 workshopov, pre maximálne 20 zamestnancov.

KURZY o Hubbardovej administratívnej technológii

 • Osobná bezúhonnosť
 • Zdary a nezdary v živote
 • Ako vychádzať s druhými
 • Ako efektívne zvládať prácu
 • Ako zlepšiť svoje podnikanie pomocou komunikácie
 • Vzorce pre úspech v podnikaní
 • Model administratívneho know-how

KURZY o študijnej technológii:

 • Príručka pre základné štúdium
 • Študijné schopnosti pre život
 • Učenie, ako sa učiť
 • Ako používať slovník
 • Gramatika a komunikácia

WORKSHOPY o Hubbardovej administratívnej technológii:

 • Afinita, realita a komunikácia
 • Rozkvet a prosperita
 • Ako vybudovať produktívny tím
 • Ako premeniť vašu stratégiu v realitu
 • Ako prekvitať v akejkoľvek ekonomike
 • Zvyšovanie vašej schopnosti efektívne pracovať
 • Prírodný zákon osobného úspechu

Poznámka: Materiály musia byť zakúpené osobitne pre každého študenta. Člen musí zaistiť, aby každý zamestnanec mal svoje vlastné materiály na každý kurz alebo workshop, do ktorého sú zapísaní. Kontaktujte WISE pre informácie o požiadavkách na prevádzkovanie vnútropodnikového školiaceho centra pre vašich zamestnancov.

PODNIKOVÉ ČLENSTVO – VÝHODY ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV

Členovia podniku majú povolené prevádzkovať vnútropodnikový školiaci program pre zamestnancov a môžu dodať všetky vyššie uvedené kurzy pre firemné členstvo, plus ďalších 15 kurzov o Hubbardovej administratívnej technológii a ďalších 16 workshopov neobmedzenému počtu zamestnancov.

Ďalšie KURZY o Hubbardovej administratívnej technológii:

 • Štatistické riadenie

 • Ako zvýšiť efektivitu vašej spoločnosti

 • Etika na prežitie firmy

 • Ako dosiahnuť efektívne učenie

 • Ako hodnotiť a predvídať ľudské správanie

 • Ako zvýšiť zisky pomocou správneho finančného plánovania

 • Ako napísať efektívne firemné smernice

 • Ako rozšíriť svoju spoločnosť premenou plánov v skutočnosť

 • Ako realizovať veci

 • Základy vedúceho pracovníka

 • Efektívne vodcovstvo

 • Marketing

 • Prieskumy

 • Vzťahy s verejnosťou

 • Základy organizovania firmy

Ďalšie WORKSHOPY o Hubbardovej administratívnej technológii:

 • Ako dosiahnuť vaše ciele – úvod

 • Dosahovanie vašich cieľov pomocou – zásad

 • Dosahovanie vašich cieľov pomocou – plánov

 • Dosahovanie vašich cieľov pomocou – programov a projektov

 • Dosahovanie vašich cieľov pomocou – ideálnych situácií

 • Dosahovanie vašich cieľov pomocou – štatistiky

 • Dosahovanie vašich cieľov pomocou – cenných konečných produktov

 • Základy marketingu: zaujatie stanoviska

 • Ako úspešne zorganizovať čokoľvek

 • Nepochopenie v organizácii – ako predísť problémom na pracovisku

 • Profesionálne vzťahy s verejnosťou – úvod do verejných vzťahov

 • Profesionálne vzťahy s verejnosťou – chýbajúca zložka

 • Profesionálne vzťahy s verejnosťou – zlepšovanie ľudských vzťahov

 • Profesionálne vzťahy s verejnosťou – ako osloviť vašu verejnosť

 • Profesionálne vzťahy s verejnosťou – pôsobenie vzťahov s verejnosťou

 • Profesionálne vzťahy s verejnosťou – budovanie dobrej vôle

Poznámka: Každý študent si musí kúpiť materiály osobitne. Člen musí zaistiť, aby každý zamestnanec mal svoje vlastné materiály na každý kurz alebo workshop, do ktorého sú zapísaní. Kontaktujte WISE pre informácie o požiadavkách na prevádzkovanie vnútropodnikového školiaceho centra pre vašich zamestnancov.

ÚROVNE ČLENSTVA:

VÝHODY VŠEOBECNÉHO ČLENSTVA:

Ročný platobný plán: /ročne

Mesačný platobný plán:/mesačne

Pre majiteľov podnikov s 1 až 5 zamestnancami

Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie

12 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

Zľavy na zjazdy WISE

10 % zľava

Služby riešenia sporov zakladateľských výborov  – na pomoc pri etike a spravodlivosti (kontaktujte zakladateľský výbor pre cenník)
Služby zakladateľských výborov – pomoc pri zavádzaní programu modelu administratívneho know-how
Kontrolné zoznamy na rozšírenie podniku
Pracovná knižka pre model administratívneho know-how a certifikácia po dokončení programu
Služby na povolenie publikácie WISE
Členská zľava WISE na materiály<zakúpené na stránke www.HubbardCollegePress.org

10 % zľava

Povolenie usporiadať workshopy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov
Nezahrnuté
Povolenie usporiadať  kurzy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov
Nezahrnuté
Kvalifikácia na podanie žiadosti o licenciu na dodávanie Hubbardovej administratívnej technológie klientom
Nezahrnuté

 

VÝHODY VŠEOBECNÉHO ČLENSTVA:

Ročný platobný plán:/ročne

Mesačný platobný plán: /mesačne

Pre majiteľov podnikov s 6 až 20 zamestnancami

 

Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 3 pracovníkov

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie

18 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

Zľavy na zjazdy WISE

15 % zľava

Služby riešenia sporov zakladateľských výborov  – na pomoc pri etike a spravodlivosti (kontaktujte zakladateľský výbor pre cenník)
Služby zakladateľských výborov – pomoc pri zavádzaní programu modelu administratívneho know-how
Kontrolné zoznamy na rozšírenie podniku
Pracovná knižka pre model administratívneho know-how a certifikácia po dokončení programu
Služby na povolenie publikácie WISE
Členská zľava WISE na materiály<zakúpené na stránke www.HubbardCollegePress.org

 

10 % zľava

Povolenie usporiadať workshopy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov

Zahŕňa povolenie na dodanie 7 vnútropodnikových workshopov pre maximálne 20 zamestnancov
(pozri nižšie)

Povolenie usporiadať  kurzy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov

Zahŕňa 12 kurzov pre maximálne 20 zamestnancov
(pozri nižšie)

Kvalifikácia na podanie žiadosti o licenciu na dodávanie Hubbardovej administratívnej technológie klientom
Extra výhody

 

VÝHODY VŠEOBECNÉHO ČLENSTVA:

Ročný platobný plán: /ročne

Mesačný platobný plán: /mesačne

Pre majiteľov podnikov s 21 alebo viac zamestnancami

 

Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Online a papierový výtlačok na požiadanie 2 x ročne pre maximálne 9 pracovníkov

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie

24 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

Zľavy na zjazdy WISE

20 % zľava

Služby riešenia sporov zakladateľských výborov  – na pomoc pri etike a spravodlivosti (kontaktujte zakladateľský výbor pre cenník)
Služby zakladateľských výborov – pomoc pri zavádzaní programu modelu administratívneho know-how
Kontrolné zoznamy na rozšírenie podniku
Pracovná knižka pre model administratívneho know-how a certifikácia po dokončení programu
Služby na povolenie publikácie WISE
Členská zľava WISE na materiály<zakúpené na stránke www.HubbardCollegePress.org

10 % zľava

Povolenie usporiadať workshopy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov

Zahŕňa povolenie na dodanie všetkých 23 vnútropodnikových workshopov pre neobmedzený počet zamestnancov
(pozri nižšie)

Povolenie usporiadať  kurzy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov

Zahŕňa všetkých 27 kurzov pre neobmedzený počet zamestnancov
(pozri nižšie)

Kvalifikácia na podanie žiadosti o licenciu na dodávanie Hubbardovej administratívnej technológie klientom
Extra výhody

 

VÝHODY VŠEOBECNÉHO ČLENSTVA:

Ročný platobný plán:/ročne

Mesačný platobný plán: Platobný plán
nie je k dispozícii

Len pre jednotlivcov Nie pre majiteľov podnikov

 

Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Len online

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie

6 BEZPLATNÝCH brožúr ročne

Zľavy na zjazdy WISE

5 % zľava

Služby riešenia sporov zakladateľských výborov  – na pomoc pri etike a spravodlivosti (kontaktujte zakladateľský výbor pre cenník)
Služby zakladateľských výborov – pomoc pri zavádzaní programu modelu administratívneho know-how
 Nezahrnuté
Kontrolné zoznamy na rozšírenie podniku
Nezahrnuté
Pracovná knižka pre model administratívneho know-how a certifikácia po dokončení programu
 Nezahrnuté
Služby na povolenie publikácie WISE
Nezahrnuté
Členská zľava WISE na materiály<zakúpené na stránke www.HubbardCollegePress.org
Nezahrnuté
Povolenie usporiadať workshopy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov
 Nezahrnuté
Povolenie usporiadať  kurzy o Hubbardovej administratívnej technológii  pre vnútropodnikových zamestnancov
 Nezahrnuté
Kvalifikácia na podanie žiadosti o licenciu na dodávanie Hubbardovej administratívnej technológie klientom
Nezahrnuté

Vytváranie dopadu na celej zemi

Každý týždeň dostávame správy od členov WISE po celom svete, ktorí patria k vedúcim obchodným profesionálom vo svojich komunitách a priemysloch – kde vytvárajú ocenené podniky a získavajú uznanie a miesta na rebríčku priemyselných zoznamov ako sú „Najlepšie spoločnosti na zamestnanie“, „Najrýchlejšie rastúce súkromné spoločnosti“, „Rýchlych 50“, „Špičková podniková kultúra“, „Špičkových najrýchlejšie sa rastúcich 10“ – a mnohé, mnohé ďalšie.

Získali jste nějaké ocenění? Dejte nám vědět kliknutím zde.

Neobmedzená podpora a aktualizácie

Jedna z výhod vášho členstva je bezplatná členská podpora vrátane našej služby vyhľadávania referencií na zásady, kde nám môžete poslať email s otázkami kde možno nájsť príslušné referencie na výzvy, ktorým môžete v daný deň čeliť. Naše stabilné východisko je: na každú zásadu existuje referencia, a my vám pomôžeme ju nájsť.

Takisto sa radi postaráme o akékoľvek členské výhody, ktoré potrebujete pre svoje členstvo.

Chcem vo svojom podniku použiť Hubbardovu administratívnu technológiu. Čo mám robiť?

Odpoveď je jasná:

Získajte povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašom podniku tak, že sa stanete súčasťou celosvetovej rastúcej sily rovnako zmýšľajúcich profesionálov používajúcich technológiu prosperity.

Staňte sa členom na rozšírenie podnikania.

Pridajte sa k WISE.

Úspešné príbehy

V roku 2015 sme zaviedli program modelu administratívneho know-how (MAKH) z WISE v našej spoločnosti. Okamžite sme zvýšili produkciu, našu dodávku, našu kvalitu služieb a produktov, náš profesionalizmus, spokojnosť našich zákazníkov a našu životaschopnosť. Od tých čias dosahujeme najvyššie úrovne produktivity každý rok. WISE nám umožnila vybudovať lepšiu a lepšiu organizáciu.

Nedávno sme urobili prieskum medzi zamestnancami a tí povedali: „Naučil som sa tu nové veci, zdokonalil som sa a mám väčšiu sebadôveru. Toto je solídna spoločnosť s dobrou organizáciou a príjemnými kolegami.“

Od zavedenia MAKH každý rok získavame oficiálne ceny za dobré financie, ceny za rozširovanie a za remeselníkov roka.

Spolu s manželkou sme mohli byť mimo spoločnosti na dlhšie obdobia za posledný rok, no spoločnosť aj tak zaznamenala doteraz najvyšší obrat a solventnosť za posledný rok. Taktiež sme mohli zvýšiť naše filantropické snahy viac než kedy predtým vďaka našej zvýšenej solventnosti.

Vedenie podniku je väčšia zábava, keď sa zvyšuje organizácia a dochádza k rozširovaniu.

– David Frykman, DM TAK Štokholm

„Vedenie podniku s pracovníkmi a klientmi niekedy môže vo vás zanechať pocit brzdenia, únavy a frustrácie. No odkedy som do našej spoločnosti zaviedol základy Hubbardovej administratívnej technológie, sme oveľa úspešnejší s oveľa menším úsilím a takmer žiadnymi problémami. To nám umožňuje sústrediť sa na dodávanie skvelej služby našim klientom a pracovať na dosahovaní cieľa nášho podniku. Podstatné je, že program modelu administratívneho know-how odstraňuje z podniku starosti a prináša zábavu a nadšenie tak, ako v prvý deň otvorenia podniku.“

– John Nesbit, generálny riaditeľ The Customer Factory

„Nástroj modelu administratívneho know-how dáva ľuďom presný program na riadenie všetkého od štatistiky cez organizačnú tabuľu, po podmienky a administratívne stupnice.

„V našej spoločnosti používame tento nástroj veľmi úspešne, a tam, kde sme zaviedli program modelu administratívneho know-how, sme zaznamenali exponencionálny rast. Dôkaz je v štatistike. Rozšírili sme sa 30-násobne a to ešte len začíname!

– Rafferty Pendery, zakladateľ Studio98

V roku 2004 sme si založili realitnú spoločnosť len s dvomi partnermi.

Teraz máme tím 13 ľudí a naše vysoko špecializované produkčné kancelárie sme presunuli do miestnej známej výškovej budovy. Pokračujeme v rozširovaní, teraz sme v našom meste známi a pravidelne dostávame ocenenia a uznania za našu prácu – tri známe odborné časopisy nám nedávno každý udelili cenu „najlepší v priemysle“.

Naše príjmy vlani boli najvyššie v histórii a tohto roku sme na ceste, že aj toto prekonáme. Tento program je súčasťou nášho rozširovania.

– Franz Speiler, Spieler & Seeberger Immobilien

V roku 1985 som si založil prax len spolu s manželkou. Dnes pre nás pracuje 52 ľudí – a neustále pokračujeme v rozširovaní a dokonca budujeme ďalšie priestory, aby sme mohli prijať ďalších technikov.

Technológia nám pomohla zaviesť rozsiahle propagačné kampane v našej komunite, ktoré prilákali veľké množstvo nových klientov, a teraz sme pomerne dobre známi po celom meste.

Teraz pracujeme na kúpe niekoľkých ďalších praxí a vytvoríme z nich sieť s vysoko kvalitnými službami, ktoré budú dodávané po celom meste.

Výhody z WISE mi pomohli výrazne zlepšiť kvalitu riadenia našej praxe a vybudovať tímy výkonných pracovníkov, ktorí presne vedia, čo robiť, čo je a čo nie je úspešné.

– Dr. Thomas Röder

Využili sme výhody WISE na rast nášho jedného „rodinného“ podniku na teraz už štyri spoločnosti – všetky rastúce a úspešné. Kedysi sme hodne pracovali do noci, práca sa kopila, veľa sme riešili a nemali sme dosť peňazí na platenie účtov. Teraz sme všetko dohonili, celá výroba beží načas a štatistiky sa zvyšujú za plnej finančnej kontroly. Okrem toho teraz približne polovicu roka cestujeme po svete a pravidelne sa zúčastňujeme viacerých dobrovoľníckych aktivít pre našu komunitu a našu cirkev.

Práca bez tejto technológie by bola ako kráčanie v púšti naslepo. Vďaka WISE je teraz „práca“ zábavná a prospešná.

– M. H.

Začal som podnikať od nuly v roku 2010. Pomocou výhod členstva vo WISE sa mi podarilo vybŕdnuť z neexistencie správnym uplatnením technológie. Pomocou organizačnej tabule a štatistického riadenia som bol schopný urobiť správne rozhodnutia a nájsť úspešné kroky pre môj podnik.

So všetkými týmito nástrojmi a týmito údajmi som rozšíril moju spoločnosť z 1 na 9 pracovníkov a stále sa rozširujeme – teraz zaznamenávame dlhodobý trend blahobytu.

Všetku túto technológiu som používal na to, aby som si teraz našiel čas na rozšírenie a vytvorenie ďalšej novej spoločnosti – Hubbardova administratívna technológia mi to všetko pomohla dosiahnuť.

– C.G.