Prečo WISE?

Ako vyhlásil L. Ron Hubbard: „Človek nezlyháva vo svojich snoch. Zlyháva kvôli nedostatočným vedomostiam, ako premeniť tieto sny v realitu.“

Štatistiky ukazujú, že drvivá väčšina dnešných nových podnikov nebude existovať po piatich rokoch. Či už je to v dôsledku nerozumného marketingu, nedostatočného plánovania a organizácie alebo celkom nezmyselného financovania, mnohé nové spoločnosti sa nedožijú ani len prvého výročia svojej prevádzky.

Keby sa dnešné podniky a vlády dokázali poučiť a kompetentne uplatnili základné princípy a prírodné zákony, ktoré tvoria základ skutočnej organizácie a naozajstného riadenia, prijali by uskutočniteľné riešenia na vyriešenie tohto ekonomického chaosu.

Z tohto pohľadu vychádzalo založenie WISE v roku 1979 s cieľom oboznámiť širokú verejnosť s administratívnou technológiou L. Rona Hubbarda, aby sa začala bežne používať po celom svete – a poskytnúť svetu riešenia na vytváranie rozvážnych a prosperujúcich skupín.

WISE je členská organizácia, ktorá sa skladá z podnikateľov, obchodných výkonných pracovníkov a profesionálov z každého kúta každého kontinentu na zemi. WISE slúži na zjednotenie všetkých jednotlivcov a organizácií, ktoré používajú Hubbardovu administratívnu technológiu vo svete obchodu. Členovia WISE riešia samotnú infraštruktúru dnešného podnikania svojím záväzkom učiť sa a uplatňovať prírodné princípy výroby a výmeny preukázaným, dobre zavedeným a systematickým spôsobom. Konečným výsledkom je zvýšenie prosperity a ekonomickej stability pre malé podniky, komunity, veľké podniky a nakoniec aj celé národy.

V rámci širšieho celosvetového členstva existuje špeciálna kategória členov WISE: riadiaci školitelia a poradcovia licencovaní na použitie Hubbardovej administratívnej technológie. Sú vyškolení na riešenie problémov pri akejkoľvek činnosti a kladenie základov administratívnej infraštruktúry na prinesenie riešení, životaschopnosti a rastu do podnikov a organizácií, ktoré sa snažia prežiť a rozširovať.

A nakoniec tu existujú Hubbardove akadémie administratívy – sieť akadémií, produkujúcich vyškolených absolventov – špecialistov, z ktorých sa stávajú najvyšší riadiaci pracovníci skutočne schopní riadiť.

Prostredníctvom svojich členov, zboru vyškolených riadiacich expertov a svojej siete Hubbardových akadémií používajúcich a šíriacich Hubbardovu administratívnu technológiu, WISE poskytuje prostriedky, pomocou ktorých môžu podniky prosperovať, vlády múdro vládnuť, a ľudia môžu byť zbavení ekonomického nátlaku.

Skrátka, tie neúspešné sny sa konečne môžu stať skutočnosťou.