Informácie o L. Ronovi Hubbardovi

L. Ron Hubbard – Profil

L. Ron Hubbard je pravdepodobne najlepšie známy ako autor a zakladateľ scientologického náboženstva. Jeho práce boli uverejnené v 52 jazykoch so stovkami miliónov výtlačkov. Pripomínajú si ho však aj milióny ľudí ako veľkého humanitárneho pracovníka, ktorý po viac ako polstoročí výskumu metód zlepšovania ľudského stavu zanechal odkaz, ktorý zlepšuje život nespočetnými spôsobmi. Toto dedičstvo je zaznamenané v obrovskom diele, ktoré obsahuje doslova desiatky miliónov slov.

Pán Hubbard sa narodil v meste Tilden v Nebraske dňa 13. marca 1911 a detstvo prežil na tom, čo bolo v tom čase pohraničné územie Montany. Obdarený výnimočnou zvedavosťou, ktorá motivovala jeho etnologické skúmanie 21 rás a kultúr a ešte v mladosti ho motivovala k púti cez v tých časoch odľahlú Čínu, ktorú videlo len málo ľudí zo západu, ešte pred dovŕšením 19. roku prešiel vyše štvrť milióna míľ bez využitia komerčnej leteckej dopravy.

V čase, keď sa zapísal na štúdium inžinierstva na univerzite Georgea Washingtona v roku 1930, bolo jasné, že už sa pustil do svojej celoživotnej práce: hľadania riešení najzáhadnejších ľudských problémov a vytvorenia uskutočniteľných technológií na zlepšenie všetkých stránok života.

Hoci úplný výpočet všetkých jeho výsledkov v týchto raných rokoch by mohol zaplniť knihu, tu spomenieme tie najpríhodnejšie.

Jeho záujem o vzdelávanie a problematiku odovzdávania vedomostí sa prebudil skoro. Vo veku 15 rokov vyučoval deti z kmeňa Chamorro na ostrove Guam pomocou jedinečných metód, ktoré vyvinul – a ktoré boli predzvesťou objavov, ktoré neskôr zaznamenal v oblasti vzdelávania a štúdia. Potom, kým slúžil v americkom námorníctve počas druhej svetovej vojny, pán Hubbard vycvičil posádky lodí a vyvinul niektoré z techník predvojnej prípravy, ktoré sa používajú dodnes, a tak premenil nepochopiteľné technické príručky na účinné kurzové materiály na školenie vojakov v navigácii.

Do roku 1950 zaznamenal, že „Dnešné deti sa stanú zajtrajšou civilizáciou,“ a varoval pred spoločnosťou, ktorá sa ničila svojimi vlastnými vzdelávacími systémami – čo bola predpoveď, ktorá sa ukázala ako desivo presná. Žiadny teoretický filozof, pán Hubbard sa snažil tieto problémy vyriešiť, ako sa v priebehu rokov vystupňovali v krízy. Medzi jeho úspechy patrí obrovské dielo, ktoré sa stalo známe ako jeho študijná technológia. Obsahuje jeho objavy o základných dôvodoch, prečo študenti nechápu predmet a prekážky úplného pochopenia toho, čo študujú. Vyvinul metódy, pomocou ktorých môže ktokoľvek zlepšiť svoju schopnosť učiť sa a aplikovať to, čo študoval. Dnes je jeho študijná technológia používaná na školách po celom svete a je hlavným faktorom úspechu Hubbardovej akadémie administratívy, ktorá ju plne využíva vo všetkých kurzoch v prospech svojich študentov.

V roku 1950 si pán Hubbard tiež uvedomil, že to, čo sa v tom čase vydávalo za administráciu, bolo nekonzistentné a svojvoľné, a obrátil svoju pozornosť na túto oblasť. Jeho prvá kniha na túto tému, Ako žiť ako výkonný pracovník, uverejnená v roku 1953, rozpoznala, že skutočnou úlohou výkonného pracovníka v akejkoľvek organizácii je plánovať a viesť, a podrobne popísala komunikačný systém pre akúkoľvek kanceláriu alebo organizáciu. Táto kniha bola skutočne komunikačnou príručkou vhodnou pre akúkoľvek organizáciu akejkoľvek veľkosti. O tri roky neskôr jeho kniha Problémy práce izolovala problémy, s ktorými sa všetci stretávajú pri práci, od robotníka po generálneho riaditeľa, a predstavila metódy, ktoré mohol ktokoľvek použiť na znovunadobudnutie nadšenia pre prácu.

V rokou 1965, po rokoch pokračujúceho výskumu foriem a funkcií organizácie, pán Hubbard oznámil, že vypracoval organizačnú tabuľu so siedmimi divíziami, čo bol významný prelom, ktorý predstavoval najúspešnejšie administratívne usporiadanie prevádzky pre akúkoľvek skupinu akejkoľvek veľkosti. Týchto sedem divízií, ktoré sa ďalej delia na oddelenia, zahŕňajú všetky činnosti, ktoré sa vykonávajú – alebo by sa mali vykonávať – v akejkoľvek organizácii. Tento organizačný prelom, keď sa uplatní, skutočne zaručuje trvalý úspech a stabilné rozširovanie akejkoľvek organizácie.

Jeho úplné dielo v tejto oblasti možno nájsť v deviatich encyklopedických zväzkoch, ktoré pozostávajú z organizačného výkonného kurzu a troch manažérskych sérií. V týchto zväzkoch je obsiahnutá technológia, ktorá zaručuje prežitie a rast skupín od malých až po obrovské, ako to dokázali v posledných desaťročiach tisíce a tisíce spoločností a skupín v krajinách po celom svete.

Po dokončení práce L. Ron Hubbard opustil tento svet 24. januára 1986. Splnil všetko, čo sa rozhodol urobiť, a jeho odkaz bude mať naďalej vplyv na životy miliónov ľudí. Pán Hubbard raz povedal: „Rád pomáham druhým a za najväčšie potešenie v živote považujem vidieť človeka, ako sa oslobodzuje od tieňov, ktoré zatemňujú jeho dni.“

Dnes milióny ľudí v mnohých oblastiach využívajú princípy pána Hubbarda, aby sa týchto tieňov zbavili – a výsledkom sú ich lepšie a produktívnejšie životy.

„Šťastie človeka a dlhovekosť spoločností a štátov zjavne závisia od organizačného know-how.“

L. Ron Hubbard