ČLENSTVO

ÚROVNE ČLENSTVA:

Ročný platobný plán:

Mesačný platobný plán:

INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

/ročne

Platobný plán
nie je k dispozícii

VŠEOBECNÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

FIREMNÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

PODNIKOVÉ ČLENSTVO

/ročne

/mesačne

ČLENSKÉ VÝHODY

Len pre jednotlivcov
Nie pre majiteľov podnikov
Pre majiteľov podnikov s 1 až 5 zamestnancami Pre majiteľov podnikov s 6 až 20 zamestnancami Pre majiteľov podnikov s 21 alebo viac zamestnancami
Povolenie na použitie Hubbardovej administratívnej technológie vo vašej spoločnosti alebo podniku
Prosperity Planner™ na adrese www.ProsperityPlanner.net Zahŕňa 100 strán riadiacich nástrojov, referencie a kontrolné zoznamy Prosperity

Len online

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 3 pracovníkov

Online a papierový výtlačok na požiadanie
2 x ročne pre maximálne 9 pracovníkov

Zľavy a prístup na www.MAKH.org Online platforma Model of Admin Know-How™ (model administratívneho know-how)
Služby vyhľadávania referencií na zásady
Online databáza WISE na adrese www.wise.directory
Online časopis Prosperity na adrese www.Prosperity.net
 
Členský odznak WISE, informačné letáky Prosperity a citáty týždňa Hubbardovej administratívnej technológie
Brožúry Hubbardovej administratívnej technológie

6 BEZPLATNÝCH brožúr ročne