Služba na povolenie vydania

PREČÍTAJTE SI VIAC

Hubbardovu administratívnu technológiu možno aplikovať na ľubovoľný počet rôznych odvetví, oblastí a aktivít prostredníctvom všetkých druhov médií (ako napríklad videá, knihy, webové stránky, kurzy, propagačné predmety atď.). WISE poskytuje službu, ktorá vám pomôže vytvárať, vyrábať a distribuovať materiály a produkty, ktoré sú založené na dielach alebo citujú z diel L. Ron Hubbarda.

Príkladmi tejto služby by mohli byť: člen WISE si želá umiestniť článok o Hubbardovom riadení v mesačníku vo svojom odbore alebo profesii, iný chce vytvoriť knihu o tom, ako sa Hubbardove riadiace postupy vzťahujú na konkrétny odbor alebo povolanie, zatiaľ čo ďalší si praje, aby na webovej stránke jeho spoločnosti bola časť obsahujúca Hubbardov riadiaci systém. Všetky tieto príklady aj ďalšie by vyžadovali schválenie linkou na povolenie publikácie WISE.

Linka na povolenie publikácie WISE zaisťuje, že tieto produkty sú správne citované z pôvodného textu, majú profesionálny vzhľad a odrážajú integritu a pracovnú schopnosť technológie, ktorú propagujú.

Táto linka zaisťuje, aby boli produkty chránené autorskými právami a ochrannými známkami, takže samotná technológia zostáva chránená.

Niektoré z položiek, ktoré možno predložiť a schváliť prostredníctvom linky na povolenie publikácie WISE, sú:

  • Videá, reklamné programy, televízne reklamy,
  • Knihy, vestníky, časopisy,
  • Letáky, brožúry, texty k seminárom,
  • Reklamné výrobky (stacionárne, saká atď.),
  • Podnikové zásady a školiace programy,
  • Balíčky kurzov, materiály k seminárom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o linke na povolenie publikácie WISE, kontaktujte najbližšiu kanceláriu WISE.