Služby riešenia sporov

PREČÍTAJTE SI VIAC

Podnikanie vo svojej podstate zahŕňa partnerstvá a dohody. Tieto zväzky a dohody sú základom, od ktorého závisí rast a úspech. Niekedy sa však tieto vzťahy narušia a vznikajú spory, často celkom výbušne. Môžu prerušiť výrobu a pohltiť zainteresovaných. Služba štandardného riešenia sporov (služba alternatívneho riešenia sporov) ponúka rýchly, spravodlivý a lacný prostriedok na riešenie konfliktov a sporov na pracovisku.

Pomocou jedinečných postupov mediácie založených výlučne na zásadách vypracovaných z diel L. Rona Hubbarda, zmierovací pracovník sa môže dostať k základnej príčine sporu, čím otvára dvere k riešeniu. Služby na riešenie sporov členov WISE poskytujú zakladajúci členovia WISE, vyškolení členovia WISE osobitne menovaní na poskytovanie tejto služby členom.

Vaša najbližšia kancelária WISE môže odpovedať na všetky vaše otázky alebo vám môže pomôcť nadviazať kontakt a naplánovať riešenie sporu, ak to bude potrebné.